Upit Borna, pronađeno natuknica: 26

Borna

Borna, hrvatski knez (?, druga polovica VIII. st. – ?, 821). Godine 814. kao franački vazal došao u ...

antisepsa

antisepsa (anti- + grč. σῆψıς: gnjilenje), skup postupaka za uništavanje mikroorganizama na površini ...

antiseptici

antiseptici (anti- + grč. σηπτıϰός: gnjio) ili dezinficijensi (dez- + lat. inficiens: koji okužuje), ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

bor (kemija)

bor (prema boraks), simbol B (borum), kemijski element (atomski broj 5, relativna atomska masa 10,811, ...

bornanska bolest

bornanska (bornajska) bolest (Borna) (prema njemačkom gradu Borni), infektivni neurološki sindrom toplokrvnih ...

Davisov kup

Davisov kup [dẹi'vis~] (engleski Davis Cup), najpoznatije međunarodno natjecanje muških teniskih reprezentacija. ...

fumarole

fumarole (tal.), mjesta na kojima kroz pukotine skrutnute lave izbijaju iz zemlje vrući plinovi (sumporni ...

Gačani

Gačani, hrvatsko pleme. Na početku IX. st. nastanili su područje današnje Like i imali svojega kneza. ...

Heisenberg, Werner Karl

Heisenberg [hại'zənbεrk], Werner Karl, njemački fizičar i filozof (Würzburg, 5. XII. 1901 – München, ...

(1)  2  3