Upit Borobudur, pronađeno natuknica: 3

Borobudur

Borobudur [~u'r], budističko svetište na Javi, zapadno od Yogyakarte. Hram vjerojatno iz VIII–IX. st., ...

Indonezija

Indonezija (Republik Indonesia), država u jugoistočnoj Aziji; 1 910 931 km2. Obuhvaća veći dio Malajskog ...

Yogyakarta

Yogyakarta [jɔgjaka'rta] (prije također Djokjakarta [d’okjaka'rta] i Jogjakarta [62721og62721aka'rta]), glavni ...