Upit Broadway, pronađeno natuknica: 20

Broadway

Broadway [brɔ:'dwei] (engl.: široki put), ulica u New Yorku (duga 25 km); u izvorima se spominje od ...

Allen, Woody

Allen [æ'lən], Woody (pravo ime Allen Stewart Konigsberg), američki filmski redatelj, glumac, scenarist ...

Anderson, Maxwell

Anderson [æ'ndəɹsən], Maxwell, američki dramatičar (Atlantic, Pennsylvania, 15. XII. 1888 – Stamford, ...

Barberić, Igor

Barberić, Igor, hrvatski plesač, pjevač, redatelj i koreograf (Zagreb, 10. VII. 1973). Nakon završena ...

Bronx

Bronx ili The Bronx [δə brɔŋks], dio New Yorka sjeverno od Manhattana, od kojega ga dijeli rijeka Harlem; ...

Cukor, George

Cukor [kju'kɔ:ɹ], George, američki filmski redatelj (New York, 7. VII. 1899 – Los Angeles, 24. I. 1983). ...

Farrow, Mia

Farrow [fæ'rou], Mia, američka glumica (Hollywood, 9. II. 1945). Kći redatelja Johna Farrowa i glumice ...

Havilland, Olivia de

Havilland [də hæ'vilænd], Olivia de, američka glumica britanskoga podrijetla (Tokyo, 1. VII. 1916 – ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

Manhattan

Manhattan [mænhæ'tən], dio grada New Yorka (SAD), njegova poslovna (Wall Street) i kulturna jezgra (Columbia ...

(1)  2