Upit Brouwer Luitzen Egbertus Jan, pronađeno natuknica: 3

Brouwer, Luitzen Egbertus Jan

Brouwer [br61531u'wər], Luitzen Egbertus Jan, nizozemski matematičar (Overschie, 27. II. 1881 – Blaricum, ...

intuicionizam

intuicionizam (intuitivizam), svaka filozofska teorija koja za polazište spoznaje uzima intuiciju. H. ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...