Upit Budva, pronađeno natuknica: 17

Budva

Budva, grad, luka i općinsko središte na Jadranskoj obali, Crna Gora; 13 278 st. (2011). Sastoji se ...

Boka kotorska

Boka kotorska, prostran i razgranat zaljev u južnome dijelu istočne obale Jadranskoga mora, sastavni ...

Bujas, Ramiro

Bujas, Ramiro, hrvatski psiholog (Budva, 23. VIII. 1879 – Zagreb, 3. X. 1959). Studirao u Grazu kod ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

Crnogorsko primorje

Crnogorsko primorje, mediteranski je prostor Crne Gore; 1591 km2 sa 148 683 st. (2011). Obuhvaća dio ...

Dalmacija

Dalmacija, povijesno-geografska regija u južnoj Hrvatskoj; u granicama Hrvatske obuhvaća oko 13 000 km2 ...

dalmatski jezik

dalmatski jezik, naziv za autohtone romanske govore (njih barem dvanaest), nastale nakon dolaska Hrvata ...

Duklja

Duklja, povijesna pokrajina na području današnje Crne Gore. Naziv dobila po rimskom gradu Docleji, koji ...

Ivanović, Krsto

Ivanović, Krsto, hrvatski književnik, libretist i povjesničar (Budva, 1618 – Venecija, 1688). Odvjetak ...

(1)  2