Upit Bukovina, pronađeno natuknica: 19

Bukovina

Bukovina, povijesna pokrajina na sjevernom podnožju Karpata i području gornjega toka Dnjestra, Pruta ...

Alesani, Jeronim

Alesani, Jeronim (Alessani, Girolamo; von Alesani, Hyeronimus), političar (Zadar, 1830 – Černovci, Bukovina, ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

bačvarstvo

bačvarstvo, obrt koji se bavi izradbom bačava i srodnih drvenih posuda (kaca, čabrova, vjedrica, bukara ...

bukva (šumarstvo)

bukva (Fagus), rod listopadnog drveća iz por. bukava. Uspijeva na području sjevernog umjerenog pojasa; ...

Cislajtanija

Cislajtanija (njem. Cisleithanien), zemlja s »ove«, desne strane rijeke Leithe; nakon Austro-ugarske ...

Ferdinand I. (1865-1927)

Ferdinand I., rumunjski kralj (Sigmaringen, 24. VIII. 1865 – Sinaia, 20. VII. 1927). Naslijedio 1914. ...

Folksdojčeri

Folksdojčeri (njem. Volksdeutschen, od Volk: narod i Deutsche: Nijemac), naziv za Nijemce (pripadnike ...

Galicija (Poljska)

Galicija (Poljska), nekadašnja austrijska krunska zemlja. Pod tim imenom poznata od 1772. god. (latinizirani ...

građevno drvo

građevno drvo, građevni materijal od četinjača (jelovina, smrekovina, borovina) ili bjelogorice (hrastovina, ...

(1)  2