Upit CD, pronađeno natuknica: 27

CD

CD. 1. (akronim od franc. Corps Diplomatique), u međunarodnom pravu →  diplomatski zbor. 2. (akronim ...

Cd

Cd, kemijski simbol za kadmij (prema lat. cadmium). ...

cd

cd, znak mjerne jedinice kandela. ...

bibliografija

bibliografija (biblio- + -grafija). 1. Popis bibliografski obrađene građe. 2. Znanstvena disciplina ...

corps diplomatique

corps diplomatique [kɔʀ diplɔmati'k] (franc.) (akronim CD) →  diplomatski zbor ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...

disketa

disketa (franc. disquette, od grč. δίσϰος: kolut), okrugla ploča od plastike prevučena magnetskim slojem, ...

Fidri, Ladislav

Fidri, Ladislav, hrvatski jazz-trubač, krilničar, skladatelj i aranžer (Osijek, 30. V. 1940). Od rane ...

hranjiva podloga

hranjiva podloga, prirodni ili umjetni medij za uzgoj organizama ili njihovih dijelova (tkiva, stanica), ...

kadmij

kadmij (od grč. /γῆ/ ϰαδμεία: cinkova rudača, u antici se vadila kraj Tebe, Kadmova grada), simbol Cd ...

(1)  2  3