Upit CERN, pronađeno natuknica: 7

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

Černelč, Jože

Černelč, Jože, hrvatski inženjer elektrotehnike slovenskoga podrijetla (Bistrica ob Sotli, Slovenija, ...

detektor

detektor (kasnolat. detector, od lat. detegere: otkriti; preko engl. i njem.), uređaj za otkrivanje ...

Furić, Miroslav

Furić, Miroslav, hrvatski fizičar (Davor, 31. I. 1941). Brat Krešimira Furića. Diplomirao (1964) i doktorirao ...

LHC

LHC (akronim od engl. Large Hadron Collider: veliki hadronski sudarivač), najveći i najsnažniji akcelerator ...

Picek, Ivica

Picek, Ivica, hrvatski fizičar (Mali Zvornik, Srbija, 8. X. 1950). Diplomirao (1974) i doktorirao (1980) ...

WWW

WWW (akronim od engl. World Wide Web: svjetska mreža), najčešće korišten internetski servis, koji korisnicima ...