Upit Calvin Melvin, pronađeno natuknica: 3

Calvin, Melvin

Calvin [kæ'lvin], Melvin, američki kemičar (Saint Paul, Minnesota, 8. IV. 1911 – Berkeley, California, ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...