Upit Carnac, pronađeno natuknica: 5

Carnac

Carnac [kaʀna'k], naselje u južnoj Bretanji, Francuska; 4436 stanovnika (2007). Glasovito po redovima ...

Guillevic, Eugène

Guillevic [gijəvi'k], Eugène, francuski pjesnik (Carnac, 5. VIII. 1907 – Pariz, 19. III. 1997). Prva ...

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

megalitička arhitektura

megalitička arhitektura (mega- + -litik), naziv za više različitih prapovijesnih kamenih spomenika velikih ...

nekropola

nekropola (grč. νεϰρόπολις: grad mrtvih), prapovijesno i antičko groblje (grobna cesta, grobno polje). ...