Upit Carnotov kružni proces, pronađeno natuknica: 9

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

adijabata

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu ...

Carnot, Nicolas Léonard Sadi

Carnot [kaʀnọ'], Nicolas Léonard Sadi, francuski fizičar (Pariz, 1. VI. 1796 – Pariz, 24. VIII. 1832). ...

Clapeyron, Émile

Clapeyron [klapεʀ61533'], Émile, francuski fizičar i inženjer (Pariz, 21. ili 26. II. 1799 – Pariz, 28. I. 1864). ...

entropija

entropija (njem. Entropie, od en- + -tropija). 1. U fizici (znak S), termodinamička funkcija stanja ...

kružni proces

kružni proces, niz promjena stanja nekog fizikalnoga sustava, koje se periodički ponavljaju, a pritom ...

termodinamički proces

termodinamički proces, proces promjene stanja nekog termodinamičkoga sustava opisan s pomoću makroskopskih ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

toplinski stroj

toplinski stroj, stroj koji pretvara toplinu u mehanički rad. Njegovi su glavni dijelovi spremnici topline ...