Upit Carolina, pronađeno natuknica: 61

Carolina (grad)

Carolina [karoli'na], grad u sjevernom dijelu Portorika, oko 19 km istočno od San Juana; 189 853 st. ...

Carolina (zakonik)

Carolina [karoli:'na] (puni naziv Constitutio Criminalis Carolina [konstitu:'ci·o krimina:'lis karoli'na]), ...

Carolina Urbarialis Regulatio

Carolina Urbarialis Regulatio [karoli:'na urba:ria:'lis regula:'cio] (lat.), uredba Karla III. iz 1737. ...

Constitutio Criminalis Carolina

Constitutio Criminalis Carolina [konstitu:'ci·o krimina:'lis karoli'na] (lat.) →  carolina ...

Majestas Carolina

Majestas Carolina [ma:je'stas karoli:'na] (lat.) ili Karlov majestat, zakonska osnova koja sadrži popis ...

North Carolina

North Carolina [nɔ:ɹϑ kærəlại'nə], savezna država u jugoistočnome dijelu SAD-a, obuhvaća 136 420 km2 ...

South Carolina

South Carolina [sạuϑ kerəlại'nə] (Južna Karolina), savezna država u jugoistočnom dijelu SAD‑a, na obali ...

Adams, Samuel Hopkins

Adams [æ'dəmz], Samuel Hopkins, američki novinar (Dunkirk, New York, 26. I. 1871 – Beaufort, South Carolina, ...

Ammons, Archie Randolph

Ammons [æ'mənz], Archie Randolph, američki pjesnik (Whiteville, North Carolina, 18. II. 1926 – Ithaca, ...

Andaluzija

Andaluzija (španjolski Andalucía [andaluϑi'a]), autonomna zajednica i povijesna regija u južnoj Španjolskoj, ...

(1)  2  3  4  5  6  7