Upit Cavalieri Bonaventura, pronađeno natuknica: 3

Cavalieri, Bonaventura

Cavalieri [kavaliε:'ri], Bonaventura, talijanski matematičar i astronom (Milano, 1598 – Bologna, 30. XI. 1647). ...

integralni račun

integralni račun, dio infinitezimalnog računa u kojem se proučavaju metode izračunavanja vrijednosti ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...