Upit Celzijev stupanj, pronađeno natuknica: 8

Celzijev stupanj

Celzijev ili Celsiusov stupanj (kadšto stupanj Celzija ili celzij; znak °C), mjerna jedinica Celzijeve ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

celzij

celzij, kadšto naziv za Celzijev stupanj. ...

kelvin

kelvin (po lordu Kelvinu) (znak K), mjerna jedinica termodinamičke temperature, osnovna jedinica SI. ...

mjerne jedinice

mjerne jedinice, odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednosti mjernih (fizikalnih) veličina ...

stupanj

stupanj. 1. Iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut (znak °), jednaka je tristošezdesetomu ...

temperatura

temperatura (lat.: zagrijanost, toplina) (znak t, T, τ ili θ), jedna od osnovnih fizikalnih veličina ...

temperaturne ljestvice

temperaturne ljestvice, ljestvice u različitim jedinicama temperature, koje se upotrebljavaju na termometrima ...