Upit Chamberlain Joseph, pronađeno natuknica: 6

Chamberlain, Joseph

Chamberlain [čẹi'mbəlin], Joseph, britanski političar (London, 8. VII. 1836 – London, 2. VII. 1914). ...

Chamberlain, Joseph Austen

Chamberlain [čẹi'mbəlin], Joseph Austen, britanski političar (Birmingham, 16. X. 1863 – London, 17. III. 1937). ...

Buri

Buri (niz. boer: seljak), potomci pretežito nizozemskih te njemačkih, belgijskih i francuskih (hugenoti) ...

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...