Upit Chloupek Drago, pronađeno natuknica: 3

Chloupek, Drago

Chloupek [hlọu'pek], Drago, hrvatski zdravstveni djelatnik i filmski redatelj (Šoštanj, Slovenija, 9. VIII. 1899 ...

Gerasimov, Aleksandar

Gerasimov, Aleksandar (puno ime Aleksandar Tihonovič Gerasimov), hrvatski snimatelj i fotograf ukrajinskoga ...

Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«

Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, središnja ustanova javnoga zdravstva u Hrvatskoj. Utemeljio ...