Upit Cih, pronađeno natuknica: 4

Cih

Cih (kineski: bič) (Tsih, Gama Kasiopeje, γ Cassiopeiae), najsjajnija zvijezda u zviježđu Kasiopeji, ...

Kasiopeja

Kasiopeja (Cassiopeia [kas:i·ope:'ia], oznaka: Cas), cirkumpolarno zviježđe djelomice smješteno u Mliječnoj ...

modri divovi

modri divovi, zvijezde velikoga sjaja (do 25 000 puta sjajnije od Sunca), velike mase i površinske temperature ...

promjenljive zvijezde

promjenljive zvijezde, zvijezde kojima se, gledano sa Zemlje, mijenja sjaj. Čine oko 1% svih zvijezda, ...