Upit Coronelli Vincenzo Maria, pronađeno natuknica: 3

Coronelli, Vincenzo Maria

Coronelli [koronε'l:i], Vincenzo Maria, mletački geograf, kartograf i teolog (Ravenna, 16. VIII. 1650 ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

globus

globus (latinski: kugla), predodžba sferna oblika i prostorne stvarnosti Zemlje (geografski globus), ...