Upit Corpus iuris canonici, pronađeno natuknica: 8

Corpus iuris canonici

Corpus iuris canonici [ko'rpus ju:'ris kano'nici:] (lat.: Zbornik kanonskoga prava), zbornik prava Katoličke ...

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici [ko:'deks ju:'ris kano'nici:] (lat.), Kodeks kanonskoga prava, zakonik Katoličke ...

Decretum Gratiani

Decretum Gratiani [de:kre:'tum gracia:'ni:] (lat.) (Gracijanov dekret), naziv za izvor kanonskoga prava ...

dekretali

dekretali (lat. decretalia, litterae decretales), pisane odluke kojima su pape rješavali određeni slučaj ...

Gracijan

Gracijan (lat. Gratianus [graci·a:'nus]), talijanski crkveni pravnik (? Chiusi ili Carraria-Ficulle, ...

Grgur XIII.

Grgur XIII. (pravo ime Ugo Boncompagni), papa od 1572. do 1585 (Bologna, 1. I. 1502 – Rim, 10. IV. 1585). ...

kanonsko pravo

kanonsko pravo, propisi kojima neke kršćanske zajednice (crkve) uređuju unutarnje odnose, ali i pitanja ...

Ramon de Penyafort

Ramon de Penyafort [r:amo'n də pəńəfɔ'r] (španj. Raimundo de Peñafort, latinizirano Raymundus de Peñafort ...