Upit Corpus iuris civilis, pronađeno natuknica: 18

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis [ko'rpus ju:'ris ci:vi:'lis] (lat.: Zbornik civilnoga prava), zakonodavstvo posljednjega ...

Accursius

Accursius [ak:u'rsius] (Accorso, Accursio), talijanski pravnik (Bagnolo kraj Firence, između 1181. i ...

antisemitizam

antisemitizam (njem. Antisemitismus), neprijateljski stav prema Židovima. Uvriježio se isključivo u ...

Baldus de Ubaldis

Baldus de Ubaldis [ba'~ ~ uba'~] (tal. Baldo degli Ubaldi), talijanski pravnik (Perugia, 2. X. 1327 ...

corpus

corpus [ko'rpus] (lat.: tijelo, cjelina), zbirka ili zbornik kodificiranih pravnih propisa (npr. Corpus ...

Cujas, Jacques

Cujas [kyžα:'s], Jacques (latinizirano Jacobus Cujacius), francuski pravnik (Toulouse, 1522 – Bourges, ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Gaj

Gaj (latinski Gaius [ga:'i·us]), rimski pravnik (živio između 117. i 180). Za života je bio gotovo nepoznat, ...

glosa

glosa (lat. glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. U Aristotelovoj Poetici označuje stranu, dijalektalnu ...

glosatori

glosatori (srednjovj. lat. glossator, prema glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. Srednjovjekovni ...

(1)  2