Upit Coulomb Charles Augustin de, pronađeno natuknica: 6

Coulomb, Charles Augustin de

Coulomb [kul61533'], Charles Augustin de, francuski fizičar (Angoulême, 14. VI. 1736 – Pariz, 23. VIII. 1806). ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

torzijska vaga

torzijska vaga, uređaj kojim se iznos neke sile određuje torzijskim naprezanjem niti s pomoću momenta ...