Upit Crkva, pronađeno natuknica: 1912

crkva

crkva (vjerojatno od starovisokonjem. chirihha, ili od grč. *ϰύρıϰω za ϰυρıαϰόν: kuća gospodnja), organizirana ...

Crkva bosanska

Crkva bosanska (crkva bosansko-humskih krstjana, patareni), zajednica heterodoksnih kršćana, pojavila ...

mormoni

mormoni (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana), ...

Muzeji Ivana Meštrovića

Muzeji Ivana Meštrovića, složena muzejska ustanova posvećena očuvanju, istraživanju i promicanju djela ...

Anglikanska crkva

Anglikanska crkva, savez crkava koji obuhvaća današnju državnu Englesku crkvu (Church of England) s ...

Apostolska kršćanska crkva

Apostolska kršćanska crkva →  novoapostolska crkva ...

Bosanska crkva

Bosanska crkva →  crkva bosanska ...

etiopska crkva

etiopska crkva. 1. Etiopska istočna (ortodoksna) crkva, nacionalna etiopska crkva, autokefalnost stekla ...

Grkokatolička crkva

Grkokatolička crkva ili Unijatska crkva, istočnokršćanska crkva grčkoga obreda; priznaje jedinstvo s ...

katedrala

katedrala ili katedralna crkva (kasnolat. ecclesia cathedralis, prema grč. ϰαϑέδρα: sjedalo, stolac), ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|