Upit Crkva bosanska, pronađeno natuknica: 11

Crkva bosanska

Crkva bosanska (crkva bosansko-humskih krstjana, patareni), zajednica heterodoksnih kršćana, pojavila ...

Bosanska crkva

Bosanska crkva →  crkva bosanska ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Petranović, Božidar

Petranović, Božidar, hrvatski pravnik i pisac (Šibenik, 18. II. 1809 – Venecija, 12. IX. 1874). Završio ...

Šidak, Jaroslav

Šidak, Jaroslav, hrvatski povjesničar (Beč, 4. I. 1903 – Zagreb, 25. III. 1986). Na Filozofskom fakultetu ...

biskupija

biskupija (dijeceza), u crkvenoj organizaciji, teritorij kojim upravlja biskup. Naziva se prema mjestu ...

Boka kotorska

Boka kotorska, prostran i razgranat zaljev u južnome dijelu istočne obale Jadranskoga mora, sastavni ...

Fojnica

Fojnica, grad u središnjem dijelu BiH (Federacija BiH); 3570 st. (2013; 4225 st., 1991). Leži na obali ...

Gruda

Gruda, selo u Konavlima; Dubrovačko-neretvanska županija; 731st. (2011). Leži 15 km jugoistočno od Cavtata, ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

(1)  2