Upit Crna Gora, pronađeno natuknica: 121

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Skopska Crna gora

Skopska Crna gora (albanski Mali i Zi i Shkupit), planinski masiv u Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu, ...

Abdul Hamid II.

Abdul Hamid II. (tur. Abdülhamit [abdylhami't]), osmanski sultan (Carigrad, 21. IX. 1842 – Carigrad, ...

Anđelić, Milutin

Anđelić, Milutin, hrvatski inženjer građevinarstva (Pljevlja, Crna Gora, 26. X. 1936). Diplomirao 1963. ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

balkanski ratovi

balkanski ratovi, dva rata u jugoistočnoj Europi 1912–13. vođena oko podjele europskog dijela Osmanskog ...

balkanski savezi

balkanski savezi. 1. Balkanski savez 1866–68., sačinjava više protuosmanskih ugovora između Srbije ...

Banašević, Nikola

Banašević, Nikola, srpski književni povjesničar, romanist i slavist (Zavala, Crna Gora, 2. II. 1895 ...

Berane

Berane (1949–92. Ivangrad), grad i općinsko središte u crnogorskom dijelu Sandžaka, u dolini gornjega ...

Berlinski kongres

Berlinski kongres, održan 13. VI – 13. VII. 1878; na njemu su sudjelovali predstavnici Njemačke, Austro-Ugarske, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >