Upit Croatica Chemica Acta, pronađeno natuknica: 14

Croatica Chemica Acta

Croatica Chemica Acta [kro·a:'tika ke'mika a:'kta], vodeći znanstveni časopis za kemiju u Hrvatskoj, ...

anorganska kemija

anorganska kemija, dio kemije što se bavi kemijskim elementima i njihovim spojevima, osim većine ugljikovih ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Hanaman, Franjo

Hanaman, Franjo, hrvatski kemičar i metalurg (Drenovci kraj Županje, 30. VI. 1878 – Zagreb, 23. I. 1941). ...

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatsko kemijsko društvo, strukovna udruga kemičara, osnovana 1926. Unaprjeđuje i popularizira sve ...

kemija

kemija (srednjovj. lat. chemia, chymia: < grč. χημεία, χυμεία: miješanje metala), prirodna znanost koja ...

Maričić, Siniša

Maričić, Siniša, hrvatski kemičar i biofizičar (Skoplje, 28. IX. 1926 – Zagreb, 31. X. 2017). Školovao ...

Miholić, Stanko

Miholić, Stanko, hrvatski kemičar (Žalec, Slovenija, 11. IX. 1891 – Bodö, Norveška, 12. VIII. 1960). ...

Njegovan, Vladimir

Njegovan, Vladimir, hrvatski kemičar (Zagreb, 28. IV. 1884 – Zagreb, 25. VI. 1971). Studirao je na Mudroslovnome ...

organska kemija

organska kemija, grana kemije koja pretežito eksperimentalno, ali i teorijski, proučava organske spojeve, ...

(1)  2