Upit Da������in, pronađeno natuknica: 351

actio

actio [a:'kcio] (lat.: djelovanje). 1. U rimskom pravu višeznačan pojam. U najstarijem rimskom pravu ...

actiones liberae in causa

actiones liberae in causa [a:kcio:'ne:s li'bere: in kạu'za:] (lat.: radnje slobodne u uzroku), u kaznenom ...

Adams, Ansel Easton

Adams [æ'dəmz], Ansel Easton, američki fotograf (San Francisco, 20. II. 1902 – Monterey, California, ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Aiken, Conrad

Aiken [ẹi'kin], Conrad (Potter), američki pjesnik i pripovjedač (Savannah, Georgia, 5. VIII. 1889 – ...

Ai Weiwei

Ai Weiwei [~ weiwei], kineski konceptualni umjetnik i aktivist (Peking, 28. VIII. 1957). Sin pjesnika ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Alecsandri, Vasile

Alecsandri [aleksandri'], Vasile, rumunjski književnik, političar i diplomat (Bacău, 14. VI. 1821 – ...

alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja ...

Andreis, Fran Trankvil

Andreis, Fran Trankvil (latinizirano Tranquillus Andronicus Parthenius, T. A. Dalmata), hrvatski književnik ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|