Upit Dacija, pronađeno natuknica: 8

Dacija

Dacija (lat. Dacia), rimska provincija 106–274., na području današnje Rumunjske. Približno od 300. pr. Kr. ...

dacit

dacit (prema Dacija), površinska eruptivna stijena, sastavljena od kremena, kisela plagioklasa (oligoklas ...

Dačani

Dačani (lat. Daci, grč. Δαϰοί, Dakoí), narod tračke jezične skupine, srodan Getima. Njegova plemena ...

kurzivna majuskula

kurzivna majuskula, pismo, poseban tip kapitale koji se pojavio u I. st. pr. Kr. Njome su se pisali ...

Kuzsinszky, Bálint

Kuzsinszky [ku'žinski], Bálint, madžarski arheolog (Subotica, Vojvodina, 6. XI. 1864 – Budimpešta, 23. VIII. 1938). ...

Rumunji

Rumunji (rumunjski Români), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Rumunjskoj, gdje čini 89,5% ...

Rumunjska

Rumunjska (România), država u jugoistočnoj Europi; obuhvaća 238 391 km2. Na sjeveru (362 km) i jugoistoku ...

Trojan

Trojan, u slavenskoj mitologiji, bog noći, odnosno mračni demon; često povezivan s rimskim carem Trajanom ...