Upit Dagobert I., pronađeno natuknica: 4

Dagobert I.

Dagobert I., franački kralj iz dinastije Merovinga (?, 605 – Saint-Denis, 19. I. 639). Postavljen za ...

Merovingi

Merovingi (Merovinzi), dinastija koja je utemeljila franačku državu i njome vladala 486–751. Ime je ...

MuseumsQuartier

MuseumsQuartier [muze:'umskvarti:əɹ] (MQ), gradsko područje u središtu Beča, u kompleksu zgrada kojega ...

Samo

Samo, prvi poimence poznat slavenski vladar i osnivač prve slavenske neovisne države (zapravo saveza ...