Upit Davis, Raymond, ml., pronađeno natuknica: 4

Davis, Raymond, ml.

Davis [dẹi'vis], Raymond, ml., američki fizičar i kemičar (Washington, 14. X. 1914 – Blue Point, New ...

Giacconi, Riccardo

Giacconi [62721əkọu'ni], Riccardo, američki fizičar talijanskoga podrijetla (Genova, 6. X. 1931 – San Diego, ...

neutrino

neutrino (talijanski, od neutr[on] + -ino, talijanski deminutivni nastavak) (znak ν), subatomska čestica, ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...