Upit Day Dorothy, pronađeno natuknica: 2

Day, Dorothy

Day [dẹi], Dorothy, američka novinarka (New York, 8. XI. 1897 – New York, 29. XI. 1980). U razdoblju ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...