Upit De Valera Eamon, pronađeno natuknica: 3

De Valera, Eamon

De Valera [də vəlẹə'rə], Eamon, irski političar (New York, 14. X. 1882 – Dublin, 29. VIII. 1975). Zbog ...

Valera, Eamon de

Valera [vəlẹə'rə], Eamon de →  de valera, eamon ...

Sinn Féin

Sinn Féin [šin fẹin] (irski: mi sami – akronim SF), irski nacionalni pokret i politička stranka u Republici ...