Upit Debrecen, pronađeno natuknica: 10

Debrecen

Debrecen [dε'brεcεn] (naše ime Debrecin), grad i upravno središte pokrajine Hajdú-Bihar, istočna Madžarska; ...

Ambrus, Zoltán

Ambrus [α'mbruš], Zoltán, madžarski književnik i kritičar (Debrecen, 22. II. 1861 – Budimpešta, 28. II. 1932). ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Csokonai Vitéz, Mihály

Csokonai Vitéz [čɔ'kɔnαi vi'te:z], Mihály, madžarski pjesnik (Debrecen, 17. XI. 1773 – Debrecen, 28. I. 1805). ...

Fazekas, Mihály

Fazekas [fα'zεkαš], Mihály, madžarski pjesnik (Debrecen, 6. I. 1776 – Debrecen, 23. II. 1828). Studirao ...

Gunda, Béla

Gunda [gu'ndα], Béla, madžarski etnolog i povjesničar (Temesfüzes, 25. XII. 1911 – Debrecen, 30. VII. 1994). ...

Konrád, György

Konrád [kɔ'nra:d], György, madžarski književnik (Debrecen, 2. IV. 1933 – Budimpešta, 13. IX. 2019). ...

Lakatos, Imre

Lakatos (madž. izgovor [lα'kαtɔš], engleski [læ'kətɔs]), Imre (pravo prezime Lipsitz), madžarski i britanski ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

(1)