Upit Deklaracija o nezavisnosti, pronađeno natuknica: 9

Deklaracija o nezavisnosti

Deklaracija o nezavisnosti (engl. Declaration of Independence), akt kojim je proglašena neovisnost 13 ...

deklaracija

deklaracija (lat. declaratio: izjava, proglas), proglas političke, pravne ili druge naravi u obliku ...

dekolonijalizacija

dekolonijalizacija (de- + kolonijalizacija), proces razgradnje kolonijalističkoga sustava, koji se ubrzao ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

Fort Knox

Fort Knox [fɔ:ɹt nɔ:ks], glavna američka vojna baza, na sjeveru savezne države Kentucky, 48 km jugozapadno ...

Philadelphia

Philadelphia [filəde'lfiə], grad i luka u saveznoj državi Pennsylvaniji, SAD; s 1 526 006 st. (2010) ...

Mott Coffin, Lucretia

Mott Coffin [mɔ:t kɔ:'fin], Lucretia, američki borac za ženska prava (Nantucket, Massachusetts, 3. I. 1793 ...

pravna država

pravna država, drž. oblik u kojem se vlast mora obnašati prema pravnim načelima, pravilima i procedurama; ...

samoodređenje

samoodređenje, u međunarodnom pravu, načelo po kojem narodi imaju pravo na vlastitu državu (vanjsko ...