Upit Dinaridi, pronađeno natuknica: 12

Dinaridi

Dinaridi, geotektonski pojam koji obuhvaća širi prostor Dinarskoga gorja s produžetkom u južne Alpe ...

Adria (geologija)

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i ...

Aubouin, Jean

Aubouin [obw63338'], Jean, francuski geolog (Evreux, 5. V. 1928). Sveučilišni profesor u Parizu, istraživač ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Dinara

Dinara, planinski masiv s istoimenim vrhom (1831 m) na granici Dalmacije (Hrvatska) i Bosne (BiH). Prostire ...

Dinarsko gorje

Dinarsko gorje (Dinarske planine), planinski sustav nazvan po planini Dinari; obuhvaća najveći dio planinskoga ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

geosinklinala

geosinklinala (geo- + sinklinala), produžen, labilan i kontinuiran sedimentacijski prostor litosfere ...

orogen

orogen (oro- + -gen), ukupna stijenska masa deformirana tijekom orogeneze. To su dubokomorske taložne ...

Paratetis

Paratetis (para- + Tetis) (Paratethys), tercijarno more, ostatak Tetisa, negdašnjeg ekvatorijalnog oceana, ...

(1)  2