Upit Dion Kasije Kokcejan, pronađeno natuknica: 2

Dion, Kasije Kokcejan

Dion, Kasije Kokcejan (latinski Cassius Dio Cocceianus [ka's:i·us di'o: kok:eja:'nus]), rimski povjesničar ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...