Upit Dominis Markantun de, pronađeno natuknica: 10

Dominis, Markantun de

Dominis, Markantun de (Marko Antun, Marko Antonije), hrvatski teolog, znanstvenik i nadbiskup (Rab, ...

duga

duga, česta optička pojava u atmosferi u obliku jednog ili više obojenih kružnih lukova, koja nastaje ...

Duvanjska biskupija

Duvanjska biskupija, stara biskupija, danas očuvana u imenu Mostarsko-duvanjske biskupije; obuhvaćala ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

Grisogono, Federik

Grisogono [grizo'~], Federik (Bortolazzi, Bartolačić), hrvatski filozof, astronom i liječnik (Zadar, ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

Rowley, William

Rowley [r61595u'li], William, engleski glumac i dramatičar (London, oko 1585 – ?, oko 1642). Jedan od glasovitijih ...

(1)