Upit Dr��i�� Marin, pronađeno natuknica: 35

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

Bunić (obitelj)

Bunić (de Bona), dubrovačka vlasteoska obitelj. Spominje se u arhivskim spisima od XIII. st. kao de ...

Čale, Frano

Čale, Frano, hrvatski književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj (Trebinje, BiH, 8. VII. 1927 – ...

Drago

Drago, kotorska plemićka obitelj, hrvatskoga podrijetla. Pripadnici obitelji potomci su priora Bazilija ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

Galic, Ljudevit

Galic, Ljudevit, hrvatski glumac i kazališni redatelj (Orehovica kraj Zaboka, 23. VIII. 1919 – Opatija, ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

(1)  2  3  4