Upit Draga��, pronađeno natuknica: 61

draga

draga, dolina koja se pruža okomito ili koso na orografsku os (smjer pružanja) gorja; redovito je erozijskoga ...

Draga Bašćanska

Draga Bašćanska (prije Baška Draga i Baščanska Draga), selo na jugoistoku otoka Krka; 249 st. (2011). ...

Garašanin, Draga

Garašanin, Draga, srpska arheologinja (Pariz, 6. IV. 1921 – Beograd, 12. X. 1997). Diplomirala (1946) ...

Pregarc-Stiplošek, Dragica

Pregarc-Stiplošek, Dragica (Draga), hrvatska glumica (Zagreb, 5. X. 1902 – Zagreb, 26. II. 1975). Glumačku ...

Barić Draga

Barić Draga, naselje 28 km jugoistočno od Karlobaga; 125 st. (2011). Leži na obali Velebitskoga kanala, ...

Baška Draga

Baška Draga →  draga bašćanska ...

Medven Draga

Medven Draga (do 1948. Medvenova Draga), selo u Žumberku, 6 km sjeveroistočno od Krašića; 30 st. (2011). ...

Mošćenička Draga

Mošćenička Draga (prije Draga), naselje, lučica, ljetovalište i općinsko središte 7 km jugozapadno od ...

Supetarska Draga

Supetarska Draga, naselje i luka na sjeverozapadnoj obali otoka Raba; 1089 st. (2011). Poljodjelstvo. ...

afektivna vrijednost

afektivna vrijednost (lat. pretium affectionis), vrijednost koja se pridaje nekoj stvari iz subjektivnih, ...

(1)  2  3  4  5  6  7