Upit Drvenik, pronađeno natuknica: 14

Drvenik

Drvenik, selo i luka 24 km jugoistočno od Makarske; 505 st. (2011). Leži između strmih grebena planine ...

Drvenik Mali

Drvenik Mali (također Ploča), otočić srednjodalmatinskog otočja; 3,4 km2 s 54 st. (2011). Leži zapadno ...

Drvenik Veli

Drvenik Veli, otok u srednjodalmatinskom otočju; 11,7 km2 sa 140 st. (2011). Leži između kopna na sjeveru ...

Alačević, Ante Franjin

Alačević, Ante Franjin, hrvatski skupljač pučkog pjesništva (Drvenik kraj Makarske, 8. II. 1781 – Makarska, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Ivičević, Andrija

Ivičević, Andrija (Petar), hrvatski ljetopisac (Drvenik ili Makarska, 1740 – Makarska, 6. V. 1799). ...

Ivićević, Stjepan

Ivićević, Stjepan, hrvatski političar i pisac (Drvenik, 24. I. 1801 – Makarska, 16. XII. 1871). Jedan ...

Londonski ugovor

Londonski ugovor (poznat također kao Londonski tajni ugovor), ugovor zaključen 26. IV. 1915. između ...

Meštrović, Šime

Meštrović, Šime, hrvatski šumarski stručnjak (Drvenik Veli kraj Trogira, 15. V. 1933 – 13. IX. 2018). ...

Pavić, Jakov

Pavić, Jakov, hrvatski slikar (Drvenik Veli, 18. VIII. 1927 – Split, 27. XI. 2011). Školu primijenjene ...

(1)  2