Upit Dvina Zapadna, pronađeno natuknica: 7

Dvina, Zapadna

Dvina, Zapadna (ruski Zapadnaja Dvina/Зaпaднaя Двинa [za'pədnəjə dv’ina']; latvijski Daugava [dạu'gava]), ...

Zapadna Dvina

Zapadna Dvina →  dvina, zapadna ...

Baltičko more

Baltičko more, unutarnje more Atlantskog oceana između europske kontinentalne mase, poluotoka Jyllanda ...

Daugavpils

Daugavpils [dạu'gafpils] (njemački Dünaburg, prije ruski Dvinsk), grad i luka na rijeci Daugavi (Zapadna ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Latvija

Latvija (Latvijas Republika; također Letonija), država u sjeveroistočnoj Europi, na obali Baltičkoga ...

Latvijci

Latvijci ili Letonci, narod u sjeveroistočnoj Europi; oko 1 600 000 pripadnika, od čega oko 1 350 000 ...