Upit EFTA, pronađeno natuknica: 9

EFTA

EFTA (akronim od engl. European Free Trade Association) →  europsko udruženje za slobodnu trgovinu ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (engl. European Free Trade Association, akronim EFTA), europska ...

Finska

Finska (Suomi; Republika Finska/Suomen tasavalta), država na sjeveru Europe, između Botničkoga zaljeva ...

Island

Island (Lyðveldið Ísland; Republika Island), otok i država u sjevernom dijelu Atlantskog oceana, 287 km ...

Norveška

Norveška (Kongeriket Norge), država na zapadnome i sjeverozapadnome dijelu Skandinavskoga poluotoka; ...

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Cooperation and Development, ...

slobodna trgovina

slobodna trgovina, pojam u ekonomskoj znanosti koji označava potpuno neometan protok dobara i usluga ...