Upit Eden Anthony Robert, pronađeno natuknica: 3

Eden, Anthony Robert

Eden [i:dn], Anthony Robert, grof, britanski državnik (Windlestone, Velika Britanija, 12. VI. 1897 – ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

Sueski kanal

Sueski kanal (arapski Qanāt as-Suways [qana:'t as:uwa'js]), umjetni kanal na najužem dijelu kopnene ...