Upit Eigen Manfred, pronađeno natuknica: 2

Eigen, Manfred

Eigen [ại'gən], Manfred, njemački biofizičar (Bochum, 9. V. 1927 – Göttingen, 6. II. 2019). Završio ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...