Upit Elizabeta I., pronađeno natuknica: 52

Elizabeta I.

Elizabeta I., engleska kraljica (Greenwich kraj Londona, 7. IX. 1533 – Richmond, 24. III. 1603). Kći ...

kozmetika

kozmetika (grč. ϰοσμητıϰὴ [τέχνη]: umijeće ukrašavanja), umijeće ukrašavanja i njege tijela te pripravci ...

odijevanje

odijevanje, zaštita cijeloga tijela ili pojedinih dijelova tijela raznovrsnim pokrivalima od prirodnih ...

Tudor

Tudor [tju:'də], engleska kraljevska dinastija koja je vladala Engleskom, Walesom i Irskom od 1485. ...

Westminsterska opatija

Westminsterska opatija [westmi'nstə~] (engleski Westminster Abbey; službeni naziv Collegiate Church ...

Aba

Aba, srednjovjekovno ugarsko pleme čiji su pojedini ogranci imali posjede u Baranjskoj i Virovitičkoj ...

Anderson, Maxwell

Anderson [æ'ndəɹsən], Maxwell, američki dramatičar (Atlantic, Pennsylvania, 15. XII. 1888 – Stamford, ...

Bernhard, Thomas

Bernhard [bε'rnhart], Thomas, austrijski romanopisac i dramatičar (Kloster kraj Heerlena, Nizozemska, ...

Bestužev-Rjumin, Aleksej Petrovič

Bestužev-Rjumin [b’istu'žif r’u'm’in], Aleksej Petrovič, ruski državnik i diplomat (Moskva, 1. VI. 1693 ...

Biochemia medica

Biochemia medica [bioke:'mia me'dika], znanstveni časopis za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, ...

(1)  2  3  4  5  6