Upit Eriugena Ivan Skot, pronađeno natuknica: 7

Eriugena, Ivan Skot

Eriugena [eriu'gena], Ivan Skot (latinizirano Johannes Scotus Eriugena ili Erigena) (od Eriu: Irska), ...

Ivan Skot Eriugena

Ivan Skot (Škot) Eriugena →  eriugena, ivan skot ...

Dionizije Areopagit

Dionizije Areopagit (grč. Δıονύσıος ὁ Ἀρεοπαγίτης, Diοnýsios ho Areopagítēs), član areopaga, prvi atenski ...

karolinška renesansa

karolinška renesansa ili reforma, cjelovita kulturna obnova u zemljama u kojima su vladali Karolinzi, ...

katolicizam

katolicizam (prema crkv. lat. catholicus < grč. ϰαϑολıϰός: sveopći), vjeroispovjedni sustav Katoličke ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Maksim Ispovijedalac, sv.

Maksim Ispovijedalac, sv. (također Priznavalac, grčki Μάξıμος ὁ Ὁμολογητής, Máksimos ho Homologētḗs, ...