Upit Eufrazijana, pronađeno natuknica: 3

Eufrazijana

Eufrazijana, porečka katedrala, jedini sačuvani starokršćanski episkopalni kompleks na svijetu, koju ...

historicizam

historicizam (historizam) (njem. Historizismus, franc. historicisme; njem. Historismus, franc. historisme). 1. ...

Mlakar, Štefan

Mlakar, Štefan, hrvatski arheolog slovenskoga podrijetla (Leskovec kraj Ptuja, 6. XII. 1913 – Pula, ...