Upit Eulerov broj, pronađeno natuknica: 18

Eulerov broj

Eulerov broj [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru). 1. U matematici (znak e), transcendentni broj definiran ...

Bernoulli, Jakob

Bernoulli [bεrnu'li], Jakob, švicarski matematičar (Basel, 6. I. 1655 – Basel, 16. VIII. 1705). Brat ...

eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija (prema lat. exponere: izložiti; razložiti) (znak ax), funkcija realne varijable ...

eksponencijalna krivulja

eksponencijalna krivulja, transcendentna ravninska krivulja koja je u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom ...

Euler, Leonhard

Euler [61531i'ləɹ], Leonhard, švicarski matematičar, fizičar i astronom (Basel, 15. IV. 1707 – Sankt Peterburg, ...

Eulerova relacija

Eulerova relacija [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru), izriče vezu između trigonometrijskih funkcija i kompleksne ...

hidromehanika

hidromehanika (hidro- + mehanika) (mehanika fluida), grana fizike koja proučava zakone ravnoteže i strujanja ...

limes (matematika)

limes (lat.: put, staza između dvaju polja; granica) (granična vrijednost), rezultat graničnoga procesa. Limes ...

logaritam

logaritam (znanstveni lat. logarithmus, od grč. λόγος: račun i ἀρıϑμός: broj) nekoga broja x, u odnosu ...

logaritamska funkcija

logaritamska funkcija (znak loga x), funkcija realne varijable x oblika y = loga x (logaritam od x po ...

(1)  2