Upit Euripid, pronađeno natuknica: 46

Euripid

Euripid (grčki Εὐριπίδης, Euripídēs), grčki tragički pjesnik (Atena, 485/484. pr. Kr. – Pela, 406. pr. Kr.). ...

Adrast

Adrast (grčki Ἄδραστος, Ádrastos, epski Ἄδρηστος, Ádrēstos, latinski Adrastus), u grčkoj mitologiji ...

Alkestida

Alkestida ili Alcestida (grčki Ἄλϰηστıς, Álkēstis), u grčkoj mitologiji, žena kralja Admeta; žrtvovala ...

Andromaha

Andromaha (grč. Ἀνδρομάχη, Andromákhē), u grčkoj mitologiji, žena glavnoga trojanskog junaka Hektora. ...

Arhelaj (makedonski kralj)

Arhelaj (grčki Ἀρχέλαος, Arkhélaos), makedonski kralj od 413. do 399. pr. Krista. Održavao dobre odnose ...

Bulić, Senka

Bulić, Senka, hrvatska glumica i kazališna redateljica (Split, 13. I. 1964). Studij glume završila na ...

Cvitković, Branka

Cvitković, Branka, hrvatska glumica (Zagreb, 29. V. 1948). Diplomirala je glumu na Akademiji dramske ...

Deifont

Deifont (grč. Δηϊφόντης, Dēïphóntēs), mitski kralj u Argu. Prijestolje je dobio od punca Temena, premda ...

Didim

Didim (grčki Δίδυμος, Dídymos), grčki filolog (? Aleksandrija, oko 63. pr. Kr. – ?, oko 10). Autor golema ...

Dostalová, Leopolda

Dostalová [do'stalova:], Leopolda, češka glumica (Prag, 23. I. 1879 – Prag, 17. VI. 1972). Debitirala ...

(1)  2  3  4  5