Upit FATALIZAM, pronađeno natuknica: 11

fatalizam

fatalizam (prema latinskom fatalis: sudbonosan, koban, od fatum: sudbina). 1. U filozofiji, nauk koji ...

Baševski, Dimitar

Baševski [ba'~], Dimitar, makedonski književnik (Đavato kraj Bitolja, 27. VI. 1943). Psihološki realist, ...

fatum

fatum (lat.: sudbina; proročanstvo). 1. U običnom govoru, sudbina, usud, udes, kob; često s negativnim ...

film noir

film noir [~ nwa:ʀ], struja u američkoj kinematografiji koja se pojavila početkom 1940-ih pretežito ...

Gissing, George

Gissing [gi’siŋ], George, engleski književnik (Wakefield, 22. XI. 1857 – Saint-Juan-de-Luz, Francuska, ...

Ibn Gabirol, Salomon Ben Jehuda

Ibn Gabirol [~ro:'l], Salomon Ben Jehuda, židovski filozof i pjesnik (Málaga, oko 1021 – Valencia, 1058. ...

kriminologija

kriminologija (tal. criminologia, od lat. crimen: zločin + -logija), znanost o zločinu. Naziv je utemeljio ...

Lang, Fritz

Lang (njem. izgovor [laŋ], amer. [læŋ]), Fritz, njemačko-američki filmski redatelj i scenarist (Beč, ...

Polanski, Roman

Polanski (udomaćeno [pola'nski]), Roman, poljsko-francuski redatelj, scenarist i glumac (Pariz, 18. VIII. 1933). ...

Tolstoj, Lev Nikolajevič

Tolstoj [talsto'j], Lev Nikolajevič (Nikolaevič), ruski romanopisac i dramatičar (Jasna Poljana, Tulska ...

(1)  2