Upit Ferdinand I., pronađeno natuknica: 198

Ferdinand I. (1345-1383)

Ferdinand I., portugalski kralj (Lisabon, 31. X. 1345 – Lisabon, 22. X. 1383). Sin Petra I. i posljednji ...

Ferdinand I. (1503-1564)

Ferdinand I., rimsko-njemački car (Alcalá de Henares, 10. III. 1503 – Beč, 25. VII. 1564). Sin Filipa ...

Ferdinand I. (1793-1875)

Ferdinand I., austrijski car (Beč, 19. IV. 1793 – Prag, 29. VI. 1875). Naslijedio svojeg oca Franju I. ...

Ferdinand I. (1861-1948)

Ferdinand I., bugarski car iz kuće Sachsen-Coburg-Koháry (Beč, 26. II. 1861 – Coburg, 10. IX. 1948). ...

Ferdinand I. (1865-1927)

Ferdinand I., rumunjski kralj (Sigmaringen, 24. VIII. 1865 – Sinaia, 20. VII. 1927). Naslijedio 1914. ...

Ferdinand I. Veliki

Ferdinand I. Veliki, kralj Kastilje (?, 1016. ili 1018 – León, 27. XII. 1065). Od oca Sancha III. Navarskoga ...

austro-turski ratovi

austro-turski ratovi (XVI–XVIII. st.), ratovi vođeni između Habsburgovaca i Osmanlija između 1529–1791. ...

Bihaćka kapetanija

Bihaćka kapetanija, vojno-teritorijalna jedinica sa središtem u Bihaću. Uspostavio ju je kralj Ferdinand ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

Čakovec

Čakovec, grad i središte Međimurske županije; 15 078 st. (2021). Leži u nizinskome području uz rijeku ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >